ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Όλγα Τσιάρα

Έχει εξειδικευθεί στο αστικό δίκαιο με έμφαση στο τραπεζικό, αναλαμβάνοντας αγωγές καταναλωτών κατά των Τραπεζών για ακύρωση καταχρηστικών όρων και πρακτικών, καθώς και αιτήσεις για τη ρύθμιση χρεών δανειοληπτών σύμφωνα με το Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ